Beleid

Missie en Visie

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van het Aikido in de stijlvorm Takemusu Aikido waarvan de grondlegger is Morihei Ueshiba en zoals doorgegeven door Morihiro Saito shihan. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1) Oefening van de leden te verzorgen; 2) evenementen op het gebied van het Aikido te organiseren; 3) de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden; 4) het op moreel, spiritueel en fysiek vlak onderwijzen van het Aikido op geen andere wijze dan in de vorm waarin en de wijze waarop het Aikido is uitgedragen door Morihiro Saito shihan.

Gedragscode

Takemusu aikido Oisterwijk hanteert de gedragscode die door NOC*NSF is vastgesteld: gedragscodes

Huisregels

Takemusu aikido Oisterwijk hanteert de eigen huisregels.

Vertrouwenscontactpersoon

Takemusu aikido Oisterwijk heeft een eigen vertrouwenscontactpersoon. Dit is Wendy van den Hurk. Ze is bereikbaar via vcp@aikido-oisterwijk.nl.

Daarnaast kan ook de vertrouwenscontactpersoon vanuit Takemusu aikido Kyokai Nederland benaderd worden: Paul Lipman aikido@sponaar.nl

Aanname nieuwe trainers

Onze trainers zijn allen lid van TAKN en AN, zijn in het bezit van een Aikido leraar opleiding, minimaal niveau 2 of zijn bezig met het behalen van dit diploma en hebben een geldige VOG.

Cookies intrekken