Over Takemusu Aikido

O' Sensei M. Saito Sensei Iwama

Takemusu aikido kenmerkt en differentieert zich van andere stromingen binnen het aikido door de nadruk te leggen op de volgende 3 onderdelen:

RIAI

De integratie van open hand technieken (taijutsu) en het trainen met wapens (bukiwaza) waarbij beide onderdelen gezien worden als een geïntegreerd en elkaar versterkend geheel.

KIHON

Sterke nadruk op basale training (kihon) met een duidelijk verschil tussen de basis en de meer gevorderde technieken. Er wordt vanuit gegaan dat alle fundamentele elementen van het aikido zijn “gecodeerd” in de meest basale technieken en dat het uitvoeren van de geavanceerdere technieken afhankelijk is van de kennis van de basistechnieken.

BUDO

Aikido wordt gezien en beoefend als een moderne maar ook traditionele “martial art” met relevantie voor het dagelijks leven in alle aspecten, ook buiten de reguliere trainingen in de dojo.

Voor onze gradering volgen wij de gradering zoals bepaalt door Traditional Aikido Europa (www.traditionalaikido.eu)

Graderings sylabus

Compendium

Cookies intrekken